Audycja Polskiego Radia z 27.10.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat przygotowań do wybuchu Wielkiej Wojny Północnej:
- podpisanie pokoju w Karłowicach z Turcją 26 stycznia 1699 roku,
- plany zdobycia dziedzicznego terytorium dla dynastii Wettinów,
- spór o Elbląg,
- plany zdobycia Inflant,
- stworzenie ligi wymierzonej przeciwko królowi Szwecji Karolowi XII.