Audycja Polskiego Radia z 24.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat zatargu króla Bolesława z biskupem Stanisławem i śmierci biskupa:
- tajemnica wokół upadku króla Bolesława w 1079 roku,
- enigmatyczny przekaz Galla Anonima.
- oskarżenie biskupa krakowskiego Stanisława o zdradę i wymierzenie mu kary obcięcia członków,
- charakterystyka pojęcia zdrady w Średniowieczu, sprzeniewierzenie się przysiędze wasalnej,
- przekaz Wincentego Kadłubka,
- ucieczka króla na Węgry i śmierć w 1081 roku,
- przejęcie władzy przez młodszego brata Władysława.