Audycja Polskiego Radia z 20.11.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat bilansu panowania Augusta III Sasa i wyboru Stanisława Augusta Poniatowskiego:
- oceny panowania Augusta III,
- nazwa „karczma zajezdna” nadawana Rzeczypospolitej,
- odzyskanie przez Polskę swoich pozycji z początku XVIII wieku,
- utworzenie w 1740 roku przez pijarów Collegium Nobilium dla elity szlacheckiej,
- reforma szkolnictwa 1752 roku, sprawa odrodzenia szkolnictwa parafialnego,
- rozwój Warszawy pod koniec panowania Augusta III,
- roszczenia rodziny Czartoryskich,
- nagła śmierć króla oraz jego następcy Fryderyka,
- poparcie Rosji dla kandydatury Stanisława Augusta Poniatowskiego.