Audycja Polskiego Radia z 28.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat rywalizacji synów Władysława Hermana Zbigniewa i Bolesława z Sieciechem:
- początkowa współpraca stryjecznych braci Zbigniewa i Bolesława,
- otrucie w 1089 roku syna Bolesława Mieszka, wysłanie Zbigniewa do żeńskiego klasztoru w Saksonii,
- dominująca rola palatyna Sieciecha na dworze Władysława Hermana,
- ekspansja w kierunku Pomorza Środkowego zakończona klęską,
- decyzja o zakończeniu płacenia daniny ze Śląska w 1092 roku,
- opanowanie Śląska przez Zbigniewa,
- podział państwa między Bolesława, Zbigniewa i Władysława Hermana w 1097 roku,
- odmówienie wskazania następcy przez Władysława Hermana,
- odsuniecie Sieciecha od władz, podział prowincji ojcowskiej,
- śmierć Władysława Hermana w 1102 roku.