Audycja Polskiego Radia z 13.01.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat Księstwa Warszawskiego:
- wybuch wojny francusko-pruskiej w 1806 roku,
- przeniesienie wojny na ziemie polskie,
- różnice postaw na ziemiach polskich wobec Napoleona,
- zwycięstwo Francji nad Rosją w 1807 roku,
- utworzenie Księstwa Warszawskiego w 1807 roku,
- ziemie Księstwa Warszawskiego,
- organizacja Księstwa,
- wprowadzenie Kodeksu Napoleona w Księstwie Warszawskim,
- entuzjazm młodzieży wobec powołanego państwa,
- trudna sytuacja gospodarcza,
- rozbudowa szkolnictwa.