Audycja Polskiego Radia z 10.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat konserwatyzmu galicyjskiego oraz działalności Towarzystwa Narodowo-Demokratycznego:
- funkcjonowanie nierównoprawnej ordynacji wyborczej w Galicji,
- polityczne wpływy konserwatywnego czasopisma „Czas”,
- działalność założonego we Lwowie w 1868 roku liberalnego Towarzystwa Narodowo-Demokratycznego,
- adresaci pamfletu politycznego" Teka Stańczyka",
- wprowadzenie w 1873 roku do rządu austriackiego urzędu ministra do spraw Galicji, 
- funkcjonowanie autonomii galicyjskiej, 
- funkcjonowanie Koła Polskiego w wiedeńskiej Radzie Państwa,
- kariery polityczne Polaków w rządzie austriackim,
- poglądy Stanisława Koźmiana dotyczące funkcjonowania trójlojalizmu.