Audycja Polskiego Radia z 14.06.2004. Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat idei powstania i funkcji Centralnego Okręgu Przemysłowego [COP]:
- skład i definicja Centralnego Okręgu Przemysłowego,
- idea powstania i skala inwestycji COP,
- patronat Eugeniusza Kwiatkowskiego nad Centralnym Okręgiem Przemysłowym,
- produkcja i eksport broni,
- kontrola techniczna przyjmowanych inwestycji,
- korzyści wynikający z pracy w COP-ie,
- rola COP-u w planie rozwoju gospodarczego Kwiatkowskiego.

Autor tekstu, wykonawca, historyk, sowietolog, marynista - Paweł Wieczorkiewicz.