Audycja Polskiego Radia z 08.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat panowania Mieszka I:
- znaczenie pierwszego historycznego władcy Polski,
- określenie Mieszka I jako przyjaciela cesarza Ottona I,
- amicus imperatoris w kronice Widukinda,
- chrystianizacja państwa w 966 roku, stworzenie administracji kościelnej i państwowej,
- relacje Ibrahima ibn Jakuba i Galla Anonima na temat siły militarnej polskiego władcy,
- zwycięstwo margrabiego Hodona w bitwie pod Cedynią w 972 roku,
- zjazd w sprawie sporu zwołany przez cesarza Ottona I w 973 roku, wysłanie syna Mieszka I jako zakładnika,
- samodzielność państwa Mieszka I a siła władzy cesarskiej,
- zdobycze terytorialne,
- rola w rozgrywkach książąt niemieckich,
- przekazanie okrzepłego państwa swojemu synowi w chwili śmierci w 992 roku.