Audycja Polskiego Radia z 14.05.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Zjazdu w Wiedniu w 1515 roku:
- czynniki wpływające na ukształtowanie się międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej,
- małżeństwo Zygmunta I z Barbarą Zápolyą,
- wojny z Księstwem Moskiewskim: utrata przez Rzeczpospolitą Smoleńska, zwycięstwo wojsk księcia Konstantego Ostrogskiego pod Orszą, klęska pod Sokalem, uderzenia moskiewskie na Litwę,
- polityka Zygmunta I wobec cesarza Maksymiliana I,
- Zjazd Wiedeński w lipcu 1515 roku z udziałem trzech monarchów,
- Zygmunta I Starego, Maksymiliana I Habsburga oraz Władysława II Jagiellończyka, główne postanowienia.