Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor Teresa Chynczewska-Hennel mówi na temat złotego wieku kultury polskiej, w tym  o:  rozkwicie kulturalnym Rzeczypospolitej w XVI wieku,  przebudowie Zamku na Wawelu  pod kierownictwem architektów Bartolomea Berecciego, Franciszka Florentczyka i Benedykta Sandomierzanina,  rozwoju architektury renesansowej, miniaturach malarza Stanisława Samostrzelnika,  twórczości polskich kompozytorów Wacława z Szamotuł, Cypriana Bazylika, Mikołaja Gomółki, powstaniu oficyn drukarskich,  liczbie szkół parafialnych, powstaniu szkół o poziomie akademickim na wzór protestanckich, rozwoju nauk na Uniwersytecie Krakowskim,  założeniu Collegium jezuickiego w Wilnie oraz Akademii Zamojskiej, wyjeździe Polaków na studia za granicę, dziełach Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium"  pracach kartografa Bernarda Wapowskiego, matematyka i astronoma Jana z Głogowa oraz profesora Macieja Miechowity.