Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor Paweł Wieczorkiewicz mówi o: formowaniu we Francji w 1917 roku przez Komitet Narodowy Polski armii polskiej, źródłach pozyskiwania żołnierzy do armii polskiej,  francuskich oficerach w armii polskiej,  politycznej roli polskiej armii podczas I wojny światowej, walkach polskiej armii z bolszewikami, korzyściach politycznych wypływających z formowania i działania polskiej armii.