Audycja z 11.03.1993 roku na temat twórczości malarza Jana Matejki. Zawiera:
1. Rozmowę z kustoszem malarstwa polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie Ewą Micke-Broniarek:
- tytuł mistrza
- stworzenie polskiej szkoły malarstwa historycznego
- idee historiograficzne
- stosunek do nowoczesnego malarstwa
- siła komunikacyjna obrazów
- szkice koncepcyjne
- recepcja Matejki w Europie
2. Rozmowę z kustoszem Muzeum Matejki w Krzesławicach Marią Przemycką Zielińską:
- pracowitość
- obraz "Bitwa pod Grunwaldem"
- kompozycja, główne postacie
- przekaz historiozoficzny
- użycie włóczni św. Maurycego.  
Ilustracja muzyczna: kompozycje Roberta Satanowskiego "Czerwona sukienka", "Juryszki" i "Kresy" w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją Wojciecha Zielińskiego (producent: TVP S.A. 1997 r.).