Gawęda poświęcona życiu i działalności Stanisława Kostki [1550-1568] – jezuity, świętemu katolickiemu oraz patronowi Polski:
- rodzina Stanisława Kostki
- studia w Wiedniu w kolegium jezuickim
- regulamin kolegium jezuickiego
- cechy charakteru Stanisława Kostki
- działalność jezuitów w czasach kontrreformacji
- wstąpienie Stanisława Kostki do zakonu jezuitów wbrew planom ojca.
Audycja z 18.09.2011 roku.