Audycja historyczna Polskiego Radia z 10.12.1996. Poruszane tematy:
-Realizacja planu sześcioletniego w Polsce,
-Rozwój przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego,
-Niedobór produktów konsumpcyjnych,
-Sytuacja rolnictwa poddawanego kolektywizacji,
-Poddawanie robotników agresywnej propagandzie,
-Współzawodnictwo pracy,
-Przywrócenie systemu zaopatrzenia kartkowego i talonowego,
-Czarny rynek,
-Ukształtowanie specyficznej struktury polskiej gospodarki.
Audycja ilustrowana nagraniami: przemówienie noworoczne prezydenta Bolesława Bieruta z 31 grudnia 1955 roku, przemówienie prezydenta Bolesława Bieruta na pierwszym zjeździe spółdzielni produkcyjnych w lutym 1953 roku i wystąpienie posła Adama Polewki w lipcu 1950 roku o rekordzie brygady młodzieżowej ZMP w Nowej Hucie. 

Autor audycji Piotr Jurkowski; uczestnicy: poseł - Adam Polewka [nagranie archiwalne]; prezydent - Bolesław Bierut [nagranie archiwalne]; historyk - Janusz Kaliński.