Spotkanie z Leonem Siemiradzkim, synem malarza Henryka Siemiradzkiego [1843-1902].  Audycja zawiera:
1. wprowadzenie, opis podróży po Włoszech i okoliczności spotkania  Jerzego Janickiego z Leonem Siemiradzkim 
2. rozmowę z Leonem Siemiradzkim:  
- studia Henryka Siemiradzkiego w Rzymie
- dom i dwie pracownie malarza
- charakterystyka ojca
- znani Polacy, którzy bywali w domu Siemiradzkich
- wspomnienie Henryka Sienkiewicza
- obraz "Porwanie dziewicy chrześcijańskiej"
- malarska działalność Leona Siemiradzkiego
3. fragment tekstu: Julian Krzyżanowski  "Henryk Sienkiewicz, kalendarz życia i twórczości" , czyta Jerzy Janicki.