Audycja historyczna na temat wojen prowadzonych przez Bolesława Chrobrego (967-1025 r.). Zawiera: 1. kronika panowania Bolesława Chrobrego (Krusiewicz, Dumała, 39.31-41.07, 41.33-42.10): - rok.1002: śmierć Ottona III, cesarzem zostaje Henryk II; - rok 1005: wielka wyprawa cesarza Henryka na Polskę; - rok 1007: początek drugiej wojny polsko-niemieckiej; - rok 1013: pokój w Merseburgu; - lata 1015-1017: kolejna wyprawa cesarza Henryka na Polskę; - rok 1018: wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś Kijowską. 2. Wypowiedź historyka Grzegorza Myśliwskiego (42.18-45.13): - dobre relacje Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III; - cesarz Henryk, rzecznikiem ekspansji na Wschód i uzależnienia Polski; - pierwszy etap wojny polsko-niemieckiej do 1005 roku; - drugi etap wojen do 1013 roku; - trzeci etap wojen do 1018 roku; - konflikty wojenne Bolesława Chrobrego z Rusią Kijowską; - bilans wojen króla Chrobrego. 3. Fragmenty tekstów: - Kronika Thietmara, Thietmar z Merseburga, przekład Marian Zygmunt Jedlicki [Dumała, 41.12-41.30] Nigdy nie słyszałem o oblężonych...wylewne skargi; - Kronika polska, Gall Anonim, przekład Roman Grodecki (Krusiewicz, 41.56-42.10) Król Bolesław zawładnąwszy przebogatym miastem...aż do jedenastego miesiąca. Audycja ilustrowana fragmentami utworów muzycznych i efektami dźwiękowymi. Sygnał cyklu [Andrzej Krusiewicz] na początku i końcu nagrania. Tytuł nagrany [Wojciech Dmochowski]. Brak danych o wykorzystanych utworach muzycznych, ich autorach i wykonawcach.

Uczestnik Grzegorz Myśliwski. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie: Wojciech Dmochowski, Andrzej Sowa