Wypowiedź historyka Grzegorza Myśliwskiego na temat rozwoju miast w Polsce. Poruszane wątki: kolonizacja na prawie niemieckim od wieku XIII, typy lokacji miast, atrakcyjne położenie Polski po podboju Rusi przez Kazimierza Wielkiego, handel tranzytowy, miasta jako siła polityczna w Polsce, lojalność niemieckiego mieszczaństwa wobec polskich władców.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Grzegorz Myśliwski - historyk. Lektor Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie: Wojciech Dmochowski, Andrzej Sowa. Autor pierwowzoru Jerzy Wyrozumski.