Audycja Polskiego Radia z 22.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat przebiegu Insurekcji Kościuszkowskiej:
- plany Tadeusza Kościuszki dotyczące organizacji wojska,
- legenda bitwy pod Racławicami 4 kwietnia 1794, jej dramatyczne okoliczności,
- przypisywanie chłopomaństwa Tadeuszowi Kościuszce,
- wysłanie emisariuszy do Warszawy w celu przygotowania powstania,
- rola Jana Kilińskiego w zaopatrzeniu powstańców w broń,
- sukces powstania w Warszawie, utworzenie władzy najwyższej Księstwa Mazowieckiego,
- wybuch powstania na Litwie pod dowództwem Jakuba Jasińskiego, drastyczne działania powstańców.