Wypowiedź historyka Janusza Osicy na temat sylwetki Eugeniusza Kwiatkowskiego (1888-1974) i jego koncepcji gospodarczych. Poruszane wątki: Kwiatkowski kontynuatorem dzieła Władysława Grabskiego, przejęcie sterów gospodarki polskiej przez Eugeniusza Kwiatkowskiego po śmierci Piłsudskiego, publicystyka, Kwiatkowski zwolennikiem interwencjonizmu państwowego w gospodarce, 15-letni plan gospodarczy.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku, przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.