Audycja Polskiego Radia z 19.12.2003. Gawęda historyczna profesora Jacka Staszewskiego na temat wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej:
- spór między dwoma ośrodkami władzy w Polsce,
- obrady Sejmu Grodzieńskiego 1793 roku, podpisanie aktu rozbioru,
- decyzja o podziale polskiej armii i jej wcieleniu do wojsk Rosji i Prus,
- marsz z Ostrołęki do Krakowa Wielkopolskiej Kawalerii Narodowej dowodzonej przez Antoniego Madalińskiego,
- przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim 24 marca 1794 jako symbol Insurekcji,
- wybuch powstania Sygnał początkowy, końcowy oraz zapowiedź cyklu [Szydłowski] nagrane.