Audycja poświęcona okoliczności przyznania Władysławowi Stanisławowi Reymontowi (1867-1925) literackiej nagrody Nobla w 1924 roku. Rozmowa Bogumiły Prządki z historykiem literatury Józefem Rurawskim:
- ankieta „Wiadomości Literackich” z 1925 roku na temat członkostwa w przyszłej Akademii Literatury Polskiej
- popularność Reymonta przez przyznaniem literackiej nagrody Nobla
- decyzja o przyznaniu nagrody polskiemu pisarzowi
- historia kandydatury Reymonta
- konkurencja ze strony Stefana Żeromskiego
- konieczność tłumaczenia „Chłopów” na język szwedzki
- działania polskich władz
- świadomość obu pisarzy o zakulisowych działaniach wokół nagrody Nobla
- reakcja W. S. Reymonta i S. Żeromskiego na informację o przyznaniu nagrody.
W audycji wykorzystano relacje Henryka Dzendzela, Stefana Żeromskiego, Stanisława Wędkiewicza, członka szwedzkiej akademii, profesora Fryderyka Booka i Władysława Stanisława Reymonta.
Audycja z 03.05.1977 roku.