Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat polityki Edwarda Gierka w latach 1970-1980. Profesor Jerzy Eisler opowiada o: - społecznym zaufaniu do Edwarda Gierka, - charakterze i aparycji Gierka, - nadziejach społeczeństwa na liberalizację realnego socjalizmu, - kredytach zaciągniętych od zachodnich państw, - nowych licencjach i podniesieniu poziomu życia o 40%, - pojawieniu się produktów zachodnich dotąd niedostępnych w Polsce, - zwiększonej swobodzie wypowiedzi obywateli i uwolnieniu więźniów politycznych, - rozpoczęciu fazy konsumpcyjnego realnego socjalizmu, - załamaniu gospodarczym spowodowanym zbyt dużym zadłużeniem Polski.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu i uczestnik - Jerzy Krzysztof Eisler.